Beradingsdienste

Die Maatskaplike Werker (Annalie Taute) lewer beradingsdienste aan volwassenes en tieners ten opsigte van:

• Trauma: dit sluit misdaadverwante trauma, maar ook enige persoonlike trauma in,
• soos onverwerkte verliese en rousmart.
• Emosionele Probleme
• Huweliksprobleme
• Gesinsprobleme
• Substansmisbruik

Kosprojek

Kos 8
Kos 8
Kos 7
Kos 7
Kos 6
Kos 6
Kos 5
Kos 5
Kos 4
Kos 4
Kos 3
Kos 3
Kos 2
Kos 2
previous arrow
next arrow
Groot hoeveelhede voedsel word weekliks versprei na behoeftige individue en gesinne. Begunstigdes word noukeurig geëvalueer deur die Maatskaplike Werker.

Klereprojek

Klere 1
Klere 1
Klere 7
Klere 7
Klere 6
Klere 6
Klere 5
Klere 5
Klere 4
Klere 4
Klere 3
Klere 3
Klere 2
Klere 2
previous arrow
next arrow
Groot hoeveelhede klere word weekliks versprei na behoeftige individue, gesinne en instansies. Begunstigdes word noukeurig geëvalueer deur die Maatskaplike Werker.

Haweloses en Werkloses

H&W 3
H&W 3
H&W FLM besoek 10
H&W FLM besoek 10
H&W 12 - FLM Sing-saam 2
H&W 12 - FLM Sing-saam 2
H&W 11 Sertifikaat oorhandiging
H&W 11 Sertifikaat oorhandiging
H&W 8
H&W 8
H&W 9
H&W 9
H&W 6
H&W 6
H&W 4
H&W 4
H&W
H&W
previous arrow
next arrow
Haweloses/werkloses word elke Donderdagoggend bedien. Persone moet 08h00 by Pharos wees waar hulle die “Life skills”-kursus deurloop, rantsoenpakke ontvang en waar nodig ook verder begelei word deur die projekspan en Maatskaplike Werker. Na suksesvolle voltooiing van die program ontvang hulle elkeen ’n sertifikaat wat hulle in ’n beter posisie plaas om werk te kry.

Pharos Groentetuin

Groentetuin 7
Groentetuin 7
Groentetuin 4
Groentetuin 4
Groentetuin 2
Groentetuin 2
Groentetuin 3
Groentetuin 3
Groentetuin 6
Groentetuin 6
previous arrow
next arrow
Die groentetuin-projek is `n geleentheid vir die hawelose- en werklose manne om `n vaardigheid aan te leer, eienaarskap te aanvaar vir `n projek en `n inkomste daaruit te verkry. Daardeur word die siklus van armoede deurbreek en hulle effektief betrek by hulle hulpverleningsproses.

Kersdagprojek

"Hampers” vir Haweloses


Haweloses wat in die Ooste van Pretoria rondswerf op Kersdag het waarskynlik nie die finansiële vermoë om na familie/vriende te reis nie. Hierdie projek voorsien in hulle basiese lewensbehoeftes (toiletware, nie-bederfbare produkte, ens), asook ’n “bederfie” (soos koekies). ’n Nuwe Testament in ’n Afrika-taal met ’n gepaste Kersboodskap word ook ingesluit.

Trudreams

fty-08
fty-08
fty-08
fty-08
fty-09
fty-09
TD3
TD3
previous arrow
next arrow

Behoeftige matrieks word ondersteun om hulle spesiale aand te kan bywoon en voluit te geniet. Die doel van hierdie projek is om ‘n glansgeleentheid te skep vir ‘n minderbevoorregte matrikulant. Dit word bewerkstellig deur die verkryging van ‘n wye verskeidenheid aanddrag in verskillende style en bypassende bykomstighede soos skoene, handsakke ens. Ons maak selfs ook voorsiening vir die manne en het ‘n paar mooi aandpakke en skoene in voorraad.