Pharos Gemeenskap Sentrum | NWO Registrasie no: 068-688-NPO | OWO Vrystellingsno: 930 028 547

ʼn LIGHUIS IN DIE OOSTE VAN PRETORIA!

“Pharos” beteken “vuurtoring/lighuis” en is ʼn baken van lig, lewe en hoop vir die plaaslike gemeenskap!

Die sentrum is die basis van ʼn Christelike gemeenskapsorganisasie wat geïnspireer word deur die woorde van Jesus Christus:

“Ek is die lig vir die wêreld . . .Julle is die lig vir die wêreld.”
(Johannes 8:12 en Matteus 5:14)

 Doelstellings

  • Ons dien die gemeenskap deur ondersteuningsdienste aan mense wat enige vorm van nood ervaar;
  • Ons help behoeftiges om 'n selfstandige en menswaardige bestaan te voer;
  • Ons loods en ondersteun volhoubare ontwikkelingsprojekte;
  • Ons stel mense in staat om betrokke te raak by nood in hulle eie gemeenskap;
  • Ons netwerk met ander gemeenskapsorganisasies (soos kerke, skole, die SAPD, veiligheidsforums en die Christelike Maatskaplike Raad), asook met die sakegemeenskap om saam 'n beter toekoms te skep.

PERSONEEL: DIE 7 VAN 777 (The Magnificent 7!)

  • Twee leraars [Betrokke by Uitreik-, Noodsorg- en Gemeenskapsprojekte, asook pastorale dienste en berading (in Afrikaans, Engels, Sepedi en Zulu)];
  • Maatskaplike Werker;
  • Personeel-assistent (ontvangs, administrasie en finansies) en
  • 'n Groot aantal Vrywilligers

Lees meer oor ons Personeel