Pharos Gemeenskap Sentrum | NWO Registrasie no: 068-688-NPO | OWO Vrystellingsno: 930 028 547

PHAROS GROENTETUIN 

Die groentetuin-projek is `n geleentheid vir die hawelose- en werklose manne om `n vaardigheid aan te leer, eienaarskap te aanvaar vir `n projek en `n inkomste daaruit te verkry. Daardeur word die siklus van armoede deurbreek en hulle effektief betrek by hulle  hulpverleningsproses.