Pharos Gemeenskap Sentrum | NWO Registrasie no: 068-688-NPO | OWO Vrystellingsno: 930 028 547

Annalie Taute

Annalie is ‘n Senior Maatskaplike Werker wat ook die Voorsitter van die Dagbestuur is.  Sy neem leiding ten opsigte van algemene bestuursake, beleid en Gemeenskapsprojekte. Annalie is ook verantwoordelik vir leiding aan nuwe en voornemende Projekleiers, asook skakeling met instansies in die breë gemeenskap.

Marlene Coetzee

As Bedieningskoördineerder verantwoordelik vir Pharos projekte asook die Administrasie en Finansies van Pharos is Marlene verantwoordelik vir algemene sekretariële ondersteuning aan die Maatskaplike Werker, Pharosbestuur, Dagbestuur en Projekleiers. Sy behartig ook die algemene ontvangs by Pharos.

Annah Mine

Annah is die projekleier van die Sepedi-bediening deur geestelike, emosionele en praktiese leiding in verskeie Afrika tale te lewer. Sy is ook verantwoordelik vir sekere kantoorpligte by Pharos.

Fanie Kerkhoff

Fanie is die Voorsitter van Pharos Bestuur en verteenwoordig Pharos by Lux Mundi Gemeente. Hy is ‘n Geoktrooieerde Rekenmeester met meer as 20 jaar ondervinding in die professionele en finansiële dienste industrieë.  Hy was 15 jaar Ouditeur by PWC  en is huidiglik Bestuurder: Beleggingsadministrasie by Avbob.

Jaco Hattingh

Jaco is die Tesourier van Pharos Bestuur.  Hy is ‘n Geoktrooieerde Rekenmeester en werk huidiglik by Infiniti Insurance as ‘n Bestuursrekenmeester.

Rudi de Jager

Rudi is ‘n projekbestuurder wat twee oggende van elke week diens lewer by Pharos. Hy is die projekleier van Jakob se Put, die projek vir haweloses/werkloses, asook HALFITIME  Time