Pharos Gemeenskap Sentrum | NWO Registrasie no: 068-688-NPO | OWO Vrystellingsno: 930 028 547

Kontak

Pharos Gemeenskapsentrum
Adres:
Jacquelinerylaan 777
Pretoria
Suid-Afrika
Telefoon:
0129935908/6
Faks:
0129930093

Kontakvorm

Stuur 'n epos
(optioneel)

Ander inligting

Ander inligting:

POSADRES:
Posbus 38236
Garsfontein-Oos
0060

BANKBESONDERHEDE:
Pharos Gemeenskapsentrum
ABSA, Menlynpark (335 645)
Spaarrekeningno: 921 992 7266

NPO/NWO Registrasieno:
068-688-NPO

PBO/OWO Vrystellingsno:
930 028 547