Pharos Gemeenskap Sentrum | NWO Registrasie no: 068-688-NPO | OWO Vrystellingsno: 930 028 547

Groot hoeveelhede kos word maandeliks versprei na hulpbehoewendes.

Ons ontvang graag gebruikte klere.  Klere van ongeveer R23 000 word maandeliks versprei na individue, gesinne en instansies waarby “Vriende van Pharos” betrokke is.